HOME   |   PROFIL SPOLEČNOSTI   |  PRODUKTY   |  PRONÁJEM   |  MONTÁŽ  | PRODEJ  |  AKTUALITY   |  REFERENCE
   

AKCE JARO 2013:::

Jarní ceny pronájmu a montáží lešení.

Fasádní lešení Layher Blitz 70

 

 

REFERENCE

Naši pracovníci se po dobu své profesní praxe podíleli na montáži konstrukčně náročných sestav lešení u obytných objektů, historických budov  i průmyslových technologií.

Referenční akce 2010:

Referenční akce 2011:

Referenční akce 2012:

KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Naše společnost dbá na zajištění kvalifikačního růstu pracovníků. Pracovníci společnosti absolvují pravidelná odborná školení a školení BOZP, pořádaná Českomoravskou komorou lešenářů, odbornými lešenářskými společnostmi a odbornými agenturami pro BOZP. Četnost školení je nejméně 1 x ročně. Všechna školení jsou ukončena závěrečnou zkouškou.

Nejméně jeden pracovník společnosti je držitelem osvědčení ,,Odborně způsobilé osoby pro dočasné stavební konstrukce prvního stupně" jako vyšší formy vzdělání v oboru.

Kvalifikovaný personál společnosti je prvním předpokladem vysoké kvality nabízených služeb

Osvědčení

Copyright © 2010 PH lešení s.r.o.                              All rights are reserved.                                              Web Design by Carlos